Tăng hiệu quả nhà máy thêm 50% hay hơn?

sewman ©

Hệ thống ERP ngành may

Tăng hiệu quả sản xuất lên 50% hay hơn


"Một số chuyền may đạt tới mức doanh thu 60$ / đầu công nhân mỗi ngày, còn đa số đều trên 45$ - trước kia là khoảng 32$-35$  ..."

Chị Phí Mai Hoa
Minh Trí


"Năng suất tăng 70% lên 41 sản phẩm / ngày  - với sản phẩm truyền thống đã làm nhiều năm ở mức chỉ 24 sản phẩm / ngày mỗi công nhân may"

Anh Đào Minh Đại
Khang Vĩnh Phong Phú
nhà máy Minh Trí ứng dụng Sewman

Công thức hiệu quả của Minh Trí

Lean cùng Sewman

"... Minh Trí luôn lập kế hoạch để làm sao làm xong là xuất hàng ngay, không được làm xong rồi cất kho. Lưu kho vừa nhiều rủi ro về ẩm mốc, vừa tốn chỗ. Làm sớm còn rủi ro về chuẩn bị sản xuất và tạo tâm lý đủng đỉnh vì không phải vội".

... để mọi người đều cố gắng, làm đúng tinh thần của Lean 1 là "Làm đâu đúng đó, để khi cần mới làm", và cho dù cần mới làm thì vẫn không bị đi hàng trễ... Có thể gọi là liều nếu như không chuẩn bị tốt, nếu như không có thông tin chính xác. Cho nên để làm được việc này thì Minh Trí vừa phải chuẩn bị sản xuất thật tốt, từ nguyên phụ liệu cho tới đào tạo công nhân, mặt khác, cần khai thác thế mạnh của Sewman về thông tin, về năng lực tính toán của nó, để “vàng" 2 chỉ là vừa đủ, chứ không còn là liều” nữa...

... Tóm lại, phải một chân là Lean, chân kia là Sewman thì mới hiệu quả... "

Chị Phí Mai Hoa
Minh Trí

1. Minh Trí áp dụng LEAN cùng hệ thống Sewman từ năm 2011
2. Vàng - là màu của thanh kế hoạch, cảnh báo PO kết thúc sản xuất sát ngày giao hàng
 

Ứng dụng hệ thống ERP chuyên ngành may Sewman để tinh gọn sản xuất và tăng hiệu quả nhà máy

Để sản xuất hiệu quả cao, cùng với phương thức sản xuất tinh gọn thì không thể thiếu hệ thống ERP chuyên ngành may Sewman. Chỉ các tính năng chuyên sâu của Sewman mới giúp giải quyết triệt để những điểm ách tắc hoặc mất kiểm soát trong sản xuất, nhờ đó thiết lập và duy trì được "Just-In-Time", hay “Làm đâu gọn đó, chỉ làm khi cần”, trong toàn bộ luồng sản xuất hằng ngày.

Hiệu quả từ Just-In-Time và vai trò tích cực của Sewman được thấy rõ ở từng điểm trọng yếu:

  1. Lập kế hoạch sớm và chi tiết để tận dụng tối đa năng lực các chuyền
  2. Nguyên phụ liệu luôn đúng, đủ và kịp thời
  3. Chuẩn bị sản xuất kỹ càng
  4. Triển khai đồng bộ và điều độ sản xuất xuyên suốt
  5. Theo sát tiến độ từng chuyền, xử lý các tình huống kịp thời để luôn hoàn thành kế hoạch

01

Lập kế hoạch sớm và chi tiết để tận dụng năng lực các chuyền

Sewman giúp lập kế hoạch khả thi với năng suất và hiệu quả cao nhất.

Kế hoạch trong Sewman được quản lý trực quan, chi tiết tới từng chuyền may. Tiến độ kế hoạch được tính sát theo năng lực thực tế của tổ may và đặc điểm của đơn hàng, dễ dàng giao đơn hàng cho đúng tổ có năng lực phù hợp nhất.

Kế hoạch chi tiết được làm sớm ngay từ khi có thông tin đơn hàng nên các công việc chuẩn bị sản xuất được chu đáo.

Làm kế hoạch sớm sẽ giúp THẤY được chỗ trống trong kế hoạch, TẬN DỤNG được năng lực còn trống của các chuyền để tăng thêm LỢI NHUẬN. Biện pháp hiệu quả này chỉ có thể làm được khi ứng dụng Sewman.

Cần demo? Liên hệ ngay

hoàn thiện sản phẩm ngay cuối chuyền may

02

Nguyên Phụ liệu luôn đúng, đủ và kịp thời

Nhờ có kế hoạch sản xuất sớm nên chủ động được ngày đặt mua để nguyên phụ liệu về đồng bộ, kịp thời cho sản xuất.

Toàn bộ nghiệp vụ cung ứng nguyên phụ liệu được hỗ trợ đầy đủ và chuyên nghiệp bởi Sewman. Các nhân viên mua hàng dễ dàng hoàn thành các tác vụ cân đối, đặt mua hằng ngày, đồng thời giám sát được tiến độ từng đơn hàng mua, biết rõ nguyên phụ liệu đang trên tàu, đã đến cảng, đang nhập kho .. . Rất khó để xảy ra thiếu một phụ liệu nào đó khi bắt đầu sản xuất

Phụ liệu đúng, đủ từ đầu còn để hoàn thiện được ngay cuối chuyền 

Cần demo? Liên hệ ngay

03

Chuẩn bị kỹ để vào chuyền là may được ngay

Sewman tự động lập kế hoạch công việc chuẩn bị sản xuất cho mỗi đơn hàng, đồng bộ với kế hoạch vào chuyền. Sewman cũng tự động giao việc đến các phòng ban và giám sát tiến độ hằng ngày. Bất cứ sai lệch tiến độ nào đều được phát hiện, cảnh báo ngay để khắc phục.

Lịch công việc chuẩn bị của Sewman giúp mỗi phòng ban theo dõi được các đầu việc của mình, thực hiện và cập nhật hoàn thành đúng tiến độ.

Nhờ quản lý được công việc, nên quy trình chuẩn bị sản xuất có thêm các yêu cầu kỹ hơn cho mục tiêu vào chuyền là may được ngay, để không có lỗi từ sản phẩm đầu tiên.

Cần demo? Liên hệ ngay

chuẩn bị để sản xuất được ngay
triển khai sản xuất

04

Triển khai đồng bộ, điều độ hiệu quả

Sewman giúp triển khai sản xuất đồng bộ tới tất cả bộ phận nghiệp vụ trong nhà máy với kế hoạch may và lịch cắt chi tiết hằng ngày. Các yêu cầu BTP, yêu cầu cấp vải, phụ liệu, bao gói được tính toán số lượng chính xác theo kế hoạch sản xuất. Mỗi bó BTP được gắn mã vạch và được kiểm soát chặt chẽ từ bàn cắt và trong suốt các công đoạn thêu, in, may.

Điều độ sản xuất tại chuyền cực kỳ hiệu quả với phương pháp và thiết bị đặc hiệu của Sewman. Công nhân chính là người điều độ chuyền, sử dụng thiết bị cảm ứng hoặc mã vạch để điều tiết chính xác dòng cấp BTP, phụ liệu cho chuyền. Cũng bằng hệ thống này, công nhân tự phát yêu cầu hỗ trợ tức thì tới các nhóm cơ động để xử lý ngay các sự cố trong thời gian ngắn nhất, không để ảnh hưởng đến năng suất chuyền.

Cần demo? Liên hệ ngay

05

Theo sát từng chuyền, luôn hoàn thành kế hoạch

Hệ thống thông tin năng suất chuyền của Sewman cho phép ghi nhận sản lượng từng chiếc, tính toán và hiển thị tiến độ và năng suất ngay tại chuyền. Công nhân luôn biết được mình đang làm nhanh hay chậm so với kế hoạch, và cán bộ quản lý, với đầy đủ công cụ, theo dõi được các chỉ tiêu tiến độ, năng suất, chất lượng các chuyền từng giờ. Các nguy cơ chậm tiến độ được phát hiện sớm và khắc phục kịp thời.

Cần demo? Liên hệ ngay

hoàn thành kế hoạch may

Thông tin chi tiết về hệ thống ERP chuyên ngành may Sewman

Hệ thống Sewman với hàng trăm tính năng lớn nhỏ, bao phủ hết các luồng nghiệp vụ sản xuất may. Sewman tham gia và giúp điều phối công việc hằng ngày của tất cả phòng ban trong nhà máy, hỗ trợ các nghiệp vụ chuyên môn phức tạp như kiểm soát nguyên phụ liệu, điều độ kế hoạch sản xuất, quản lý bán thành phẩm, tính lương, thưởng theo năng suất, chất lượng…

Trên smartphone, Người Quản lý theo dõi được hằng ngày tiến độ các đơn hàng, năng suất các chuyền may tại nhiều nhà máy đồng thời

kết quả đã đạt được từ ứng dụng sewman

Khách hàng tiêu biểu

mayhai
Minh Trí
Unico
Spectre
alica
thygesen
(+84.28) 3848-99-75