GIẢI PHÁP ERP NGÀNH MAYTÍNH NĂNG

Quản lý Kế hoạch sản xuất

Sewman hỗ trợ luồng công việc này bằng cách cung cấp các công cụ lập kế hoạch trực quan, tự động tính toán và hỗ trợ cân đối năng lực để sản xuất từng lô hàng, cũng như tính toán nhu cầu NPL cần thiết cho từng lệnh sản xuất.

Định mức nguyên phụ liệu

Kết quả đạt được

  • Có thông tin chính xác về những lô hàng cần sản xuất .
  • Chia sẻ thông tin, tài liệu (file đơn hàng, PDM...) giữa các bộ phận, phòng ban trong toàn công ty, theo từng đơn hàng cụ thể từ giai đoạn sớm nhất cho tới khi kết thúc đơn hàng.
  • Cân đối được năng lực sản xuất tại các tổ, chuyền để đưa kế hoạch kịp thời hạn giao hàng và năng suất tốt nhất.
  • Tạo yêu cầu cấp NPL chính xác và kịp thời. Theo dõi quá trình cấp NPL theo yêu cầu.
  • Luôn có thông tin sản lượng và năng suất hàng ngày, từ tổng quát tới chi tiết, phục vụ mục đích điều độ sản xuất.
  • Và quan trọng hơn cả, luôn biết được chính xác mình làm đơn hàng này bao giờ thì xong, khái niệm "vét hàng" sẽ không còn xuất hiện trong sản xuất.
(+84.28) 3848-99-75